عنوان کد HS حقوق ورودی
--- سایر 84339090 5
--- دستگاه آسیاب غلطکی 84378010 15
--- الک فلزی طبقاتی(Roller mill) 84378020 15
--- الک مغز گندم (Plansifter) 84378030 15
--- سایر 84378090 10
--- دستگاه برقی ساختن یا کپی کردن کلید 84639010 5
--- سایر 84639090 5
--- دستگاه رمزخوان برای کلید قفل 84719010 5
--- سایر 84719090 5
--- باجه‌های اطلاعاتی (kiosk information) دارای قابلیت دریافت یا پرداخت وجه 84729060 20