عنوان کد HS حقوق ورودی
--- اجزا و قطعات دستگاه‌های کنترل از راه دور 85299050 5
--- مفصل فیبر نوری 85367010 20
--- سایر 85367090 10
--- دیودهای نورافشان جفت و جور شده 85414020 5
ـ ـ حافظه‌ها 85423200 5
--- دستگاه‌ بازگشایی درب و راه‌اندازی خودرو دارای ایموبلایزر 85437030 5
--- دستگاه‌های بازگشایی و راه‌اندازی خودرو‌های بدون کلید (کیلس) (Keyless) 85437040 5
--- وسایل نقلیه‌ای که مخصوصاً برای حرکت روی برف طراحی شدند 87031010 5
--- سایر 87031090 40
--- وزن ناخالص وسیله نقلیه حداکثر 3.5 تن 87042110 40