عنوان کد HS حقوق ورودی
--- پرنده‌های اسباب‌بازی با برد حداکثر 100 متر و توان 5 دقیقه پرواز با دوربین یا بدون آن 95030040 10
--- سایر 95030080 26
--- شطرنج چوبی خاتم 95049030 5
--- وسایل نقلیه موتوری تاریخی (CBU) 98871200 5
ـ ـ ـ سایر 35069190 20
توتون آماده يا فرآوري شده (خرمن آماده) براي توليد سيگارت 24031910 15
ساير اجزا و قطعات لامپ LED 85399040 23